czwartek, 22 lutego, 2024

Prawo pracy w praktyce

Łączenie stanowiska naczelnika wydziału edukacji starostwa powiatowego z zatrudnieniem w szkole prowadzonej przez powiat jest niedopuszczalne


Pytanie


Czy zgodne z prawem jest zatrudnianie w charakterze nauczyciela (matematyk) naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu starostwa, w szkole, której organem prowadzącym jest powiat?


Odpowiedź


Łączenie stanowiska naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu starostwa powiatowego z zatrudnieniem w szkole prowadzonej przez powiat jest niedopuszczalne.


Uzasadnienie


Z treści pytania wynika, iż X pełni funkcję naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu starostwa powiatowego. Wydział ten prowadzi m.in. sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji starosty oraz zarządu powiatu, określonych przepisami ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


X jest jednocześnie zatrudniony jako nauczyciel w szkole, dla której organem prowadzącym jest powiat.


Ustrojowoprawne powiązania między organem prowadzącym szkołę (powiatem) a szkołą (zwłaszcza zaś jej dyrektorem) określają przepisy ustawy o systemie oświaty.


Stosownie do treści art. 36a ust. 1 i art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zarząd powiatu powierza stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez „jego” powiat. Zarząd może także odwołać dyrektora w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 tej ustawy.


Starosta – na mocy art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – jest zwierzchnikiem służbowym tego dyrektora. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze