czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Umowy zawierane na okres przekraczający rok budżetowy

Umowy zawierane na okres przekraczający rok budżetowy

Jak należy interpretować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych na tle przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w sprawach okresu obowiązywania umów w sprawie zamówień publicznych?


Przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie stoją w sprzeczności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. W szczególności nie można mówić o sprzeczności ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisem art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ustawy o finansach publicznych.


Przepis ten dotyczy bowiem wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zobowiązuje do dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma charakter roczny i ujmuje się w nim wydatki przewidziane do realizacji w danym roku budżetowym. Skoro przepis art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dotyczy wyłącznie wydatków planowanych i wykonywanych w konkretnym roku budżetowym, to nie stanowi ograniczenia w zawieraniu umów na okres przekraczający rok budżetowy.


Podobnie rzecz się ma w przypadku wątpliwości podnoszonych na tle art. 193 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 193 zamieszczony jest wśród przepisów dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zatem już jego umiejscowienie wskazuje, iż norma w nim zawarta reguluje zachowanie kierownika jednostki budżetowej w toku wykonywania budżetu. Przepis art. 193 określa w sposób ogólny kompetencje kierownika jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań pieniężnych. Kierownik może zaciągać zobowiązania pieniężne w celu realizacji zadań, wyłącznie do wysokości wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym.


Regulacja zakreśla więc ramy, w jakich kierownik – wykonując budżet – może samodzielnie zaciągać zobowiązania pieniężne. Zaciągając zobowiązania przewidziane do sfinansowania w danym roku, kierownik nie może przekroczyć kwoty wydatków określonych w planie finansowym jednostki na ten rok budżetowy. Przepis nie reguluje więc zasad zawierania umów przekraczających rok budżetowy. Przedstawione stanowisko potwierdza przepis art. 36 ust. 1. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze