niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Dowody legalności posiadanego oprogramowania - licencje

Dowody legalności posiadanego oprogramowania – licencje

Aby zapobiec takiej sytuacji i wykazać legalne pochodzenie wykorzystywanych aplikacji, firma powinna prowadzić rejestr ich zakupów oraz dbać o przechowywanie w bezpiecznym miejscu takich dowodów legalności jak: • Dokumenty licencyjne (często zwane umowami licencyjnymi użytkownika końcowego – EULA)
 • Certyfikaty legalności
 • Oryginalne nośniki danych (dyskietki, CD-ROM’y)
 • Podręczniki użytkownika
 • Wydrukowane kopie wszystkich umów licencyjnych zawartych przez Internet
 • Faktury i rachunki z datą zakupu
Czym jest licencja?

Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z wytworu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu zwanym licencjodawcą, a osobą lub instytucją, która zamierza z danej aplikacji korzystać, czyli licencjobiorcą.
Każda umowa licencyjna powinna zawierać przede wszystkim pola eksploatacji, czyli formy wykorzystania utworu, jakim jest aplikacja komputerowa; inaczej mówiąc: warunki, na jakich użytkownik z aplikacji może korzystać.
Strony umowy mogą dowolnie kształtować formę licencji, należy jednak pamiętać, aby licencja nie stała w sprzeczności z normami prawnymi bezsprzecznie obowiązującymi, czyli: w tym przypadku z Kodeksem Karnym i Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Najważniejsze elementy umowy licencyjnej to: • Podmioty licencji – strony umowy licencyjnej,
 • Przedmiot licencji – dokładne określenie tego, co podlega licencji, czyli nazwa oprogramowania,
 • Forma dostarczenia oprogramowania – czy oprogramowanie będzie dostarczane na nośniku i jeśli tak, to jak nośnik powinien wyglądać i czy będzie można oprogramowanie to pobrać z Internetu,
 • Środowisko instalacji oprogramowania – bardzo ważny element dla poprawnego działania aplikacji, gdyż nie wszystkie programy działają na wszystkich systemach operacyjnych,
 • Użytkownicy oprogramowania – ilu jest użytkowników oprogramowania, kto nim jest oraz czy użytkownik może przenosić swoje prawa na osoby trzecie,
 • Sposób wykorzystania oprogramowania – czy oprogramowanie może być wykorzystywane zarówno w celach domowych, jak i komercyjnych,
 • Zastrzeżenie praw – często jest tak, że producent dostarcza oprogramowanie za darmo, ale w licencji zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do oprogramowania,
 • Warunki pomocy technicznej,
 • Cenę oprogramowania oraz warunki płatności – jeden z ważniejszych elementów umowy z punktu widzenia licencjobiorcy,
 • Gwarancje– w tym miejscu należy podkreślić, iż nie chodzi o gwarancję producenta co do bezawaryjnego działania aplikacji czy systemu, ale chodzi o to, iż dystrybutor oprogramowania gwarantuje nam, że jest właścicielem praw autorskich lub ma prawo do dystrybucji tego oprogramowania,
 • Ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania – jeden z ważniejszych elementów umowy z punktu widzenia dystrybutora lub producenta, w którym to zrzeka się on wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez program
 • Czas trwania i warunki zakończenia umowy oraz określenie tego, co użytkownik powinien uczynić z programem po zakończeniu umowy licencyjnej,
 • Rozwiązywanie sporów i obowiązujące prawo – określenie, jakiemu prawodawstwu podlegają wszelkie spory między użytkownikiem a producentem.

Czym licencja nie jest?

Często można spotkać się z mylnymi interpretacjami pojęć„własność” i „prawo autorskie”.
W przypadku oprogramowania komercyjnego licencjobiorca nigdy nie nabywa praw autorskich do programu komputerowego. Uzyskuje natomiast prawo do korzystania
z programu, zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela praw autorskich oraz
z obowiązującymi przepisami prawa. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, kiedy aplikacja została stworzona na specjalne zamówienie firmy lub osoby.


Na podstaiwe BSA-Licensing-Guide, www.bsa.org

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze