poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Program Polska-Saksonia szuka pracownika

Program Polska-Saksonia szuka pracownika

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko specjalisty we Wspólnym Sekretariacie programu, zlokalizowanym we Wrocławiu.

Nabór na wolne stanowisko:

Specjalista 

Nr ref CPE-PL-SN-1/2016 

we Wspólnym Sekretariacie

Programu Współpracy INTERREG  Polska-Saksonia 2014-2020

z siedzibą we Wrocławiu

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu).

Dokumenty należy wysyłać na podany w ogłoszeniu adres Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. Prosimy koniecznie podać numer referencyjny ogłoszenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we Wrocławiu.

 

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Tym samym, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, także w nowej perspektywie finansowej możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty wspierające polsko-saksońskie pogranicze. Budżet programu wynosi ponad 82 mln EUR z czego wkład Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 70 mln EUR. O środki te będą mogły się starać polskie i niemieckie (w tym przede wszystkim saksońskie) instytucje, które realizować będą wspólne projekty obejmujące działania w takich dziedzinach jak wspólne dziedzictwo naturalne ikulturowe, mobilność regionalna, edukacja transgraniczna oraz rozwój współpracy partnerskiej.

Praca w środowisku międzynarodowym

Wspólny Sekretariat, którego siedziba została ulokowana we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska – regionu znajdującego się w południowo-zachodniej części Polski w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec oraz Republiki Czeskiej, został utworzony w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego wdrażania PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Głównym obszarem codziennej pracy WS jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów programu w procesie przygotowania, oceny oraz realizacji wspólnych, polsko-saksońskich projektów transgranicznych. WS odpowiada zarealizację działań informacyjno-promocyjnych oraz doradczych, a także wspiera polskie i saksońskie instytucje programowe, w tym przede wszystkim Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju RP) oraz Instytucję Krajową (Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa), w zakresie monitorowania i raportowania postępów realizacji programu.

Wspólny Sekretariat znajduje się w strukturze Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, instytucji powołanej przez Ministerstwo Rozwoju RP w celu wsparcia wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE: >> www.cpe.gov.pl <<

Idealny kandydat to…

Idealny kandydat na ww. stanowisko powinien charakteryzować się entuzjazmem, otwartym umysłem i być zainteresowanym pracą w międzynarodowym środowisku. Kandydat powinien być świadomy różnic w kulturze pracy z podmiotami z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia programu. Zdolności komunikacyjne, organizacyjne, interpersonalne, jak i silne nastawienie na jak najlepszą jakość pracy są wysoce pożądane. Wspólny Sekretariat pracuje jako zespół, lecz przy jednoczesnej zdolności do realizacji indywidualnych planów oraz osiągania indywidualnych celów pracowników. Wymagana jest również umiejętność pracy pod presją czasu i stresu.

 

I. Główne zadania na stanowisku specjalisty

1. Wsparcie pracy Wspólnego Sekretariatu, w tym m.in. procesu naboru i oceny projektów, przygotowywania umów/aneksów o dofinansowanie, monitorowanie postępów w realizacji programu i projektów.

2. Wsparcie działań informacyjnych i doradczych dla beneficjentów wiodących oraz wnioskodawców zainteresowanych programem.

3. Analiza i promocja rezultatów projektów.

4. Aktywne angażowanie się we wdrażanie Programu, działania towarzyszące, łącznie z uczestnictwem w seminariach i konferencjach programowych.

5.Uczestnictwo i wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, forum poszukiwania partnerów, aktualizacja strony Programu).

6. Obsługa administracyjno-biurowa zadań Wspólnego Sekretariatu.

 

II. Wymagania konieczne
  1. Wykształcenie wyższe (magisterskie),
  2. Znajomość regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 realizowanych z udziałem Polski, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,
  3. Dobra znajomość języka niemieckiego (minimum poziom A2),
  4. Biegła znajomość języka polskiego (minimum poziom C2).

 

III.Dodatkowe doświadczenie

1.Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów funduszy europejskich i/lub kampanii informacyjno-promocyjnych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  1. Udokumentowane doświadczenie w udzielaniu wsparcia beneficjentom przy składaniu wniosków, a także w ocenie złożonych wniosków.
  2. Udokumentowane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

 

IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys zawodowy z deklaracją kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)” w języku polskim i niemieckim.

UWAGA: Podania niezawierające ww. deklaracji nie będą rozpatrywane!

  1. List motywacyjny w języku polskim i niemieckim.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka na wymaganym poziomie w języku w jakim zostały sporządzone.
  4. W przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia równoważnego dokumentu zgodnie z art. 5 lub 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w języku w jakim zostało sporządzone.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie lub przesyłać pocztą najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39 A 02-672 Warszawa

lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

 

V. Informacje dodatkowe

Oferty niezawierające numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne, na które zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, będą miały miejsce w siedzibie WS we Wrocławiu.

Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.

 

Więcej informacji o Interreg Polska-Saksonia znajduje się na stronie internetowej programu.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze