piątek, 1 marca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Zmiany miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego (SamTer)

Zmiany miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego (SamTer)

Zmiany miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego do 10 proc. można dokonać w stosunku do pojedynczego pracownika jednostki organizacyjnej samorządu


PYTANIE:


Proszę o wyjaśnienie związane z tym, że kierownik jednostki organizacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego, ustalając wynagrodzenie dla swoich pracowników, bazuje na tabeli sporządzonej na podstawie najniższego wynagrodzenia ustalonego przez radę i wartości jednego punktu.


Czy może w swojej jednostce, korzystając z uprawnień par. 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego jednemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze o 10 proc., a innemu obniżyć? A może zapis rozporządzenia „może być wyższa lub niższa” dotyczy tego, że kierownik może skorzystać tylko z jednej opcji w stosunku do całej załogi?


ODPOWIEDŹ


Wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego może być ustalana w stosunku do danego pracownika w konkretnej umowie o pracę w kwocie wyższej bądź niższej o maksymalnie 10 proc. od kwoty ustalanej zgodnie z par. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Nie dotyczy to stawki przewidzianej dla I kategorii zaszeregowania, która stanowi kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Tak więc pracodawca może, według swojego uznania, niektórym pracownikom podwyższyć, innym natomiast obniżyć kwotę wynagrodzenia zasadniczego w wymienionych granicach. Obniżenie bądź podwyższenie tej kwoty nie musi też obejmować wszystkich pracowników.


UZASADNIENIE


Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. dotyczące pracowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego odmiennie reguluje zasady wynagradzania kierowników tych jednostek i pozostałych pracowników w nich zatrudnionych. Paragraf 3 tego rozporządzenia przewiduje zasady, według których obliczane jest wynagrodzenie przysługujące pracownikom samorządowym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota wynagrodzenia zasadniczego. Ustęp 3 paragrafu 3 stanowi, że miesięczną kwotę wynagrodzenia zasadniczego wylicza się, mnożąc liczbę punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz wartość jednego punktu w złotych. Do tej wartości należy dodać wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego. XXXXXXXXXXXXXX Sposób obliczania miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego można przedstawić według następującego wzoru: (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze