wtorek, 5 lipca, 2022

emus

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 139)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Mierniki oceny systemu kontroli zarzadczej w Polsce #22776
  emus
  Uczestnik

  Wartości bezwzględne służące do obliczenia wskaźnika. Mierniki ustanawia się na wejściu i wyjściu procesu lub/i na najważniejszych punktach kontrolnych. Np. liczba prawidłowo wydanych decyzji administracyjnych w ustawowym terminie. Dotychczas wykorzystywałam do analizy ryzyka w kontroli zarządczej. W budżecie zadaniowym to dopiero jazda, bez mierników ani rusz.

  W odpowiedzi na: KONTROLA RIO Katowice #22394
  emus
  Uczestnik

  Mnie poproszono o dokumenty już drugiego dnia. Ale tak jak przedmówcy – plany i sprawozdania od początku realizacji aw w jednostce. Po kilku dniach sama poszłam zapytać jak je oceniają. Miła, rzeczowa rozmowa i pozytywna ocena w Raporcie podsumowującym.

  W odpowiedzi na: procedura zarządzania ryzykiem?? #21918
  emus
  Uczestnik

  Romb – ostatnie zdanie (nie znałam wcześniej) jest na dziś moim hasłem dnia. Byłoby dobrym podsumowaniem mojego służbowego spotkania. W temacie wątku: ja stosuję rozwiązanie opisane w moim poście powyżej opierając się na wiedzy i nieformalnych rozmowach ze znajomyni, którzy osiedli w RIO i NIK. Nie chciałabym by ktoś odniósł wrażenie, że narzucam tu swoje rozwiązanie czy podważam opinie odmienne. To tylko moje zdanie i moja praktyka. Wiem, co potwiedza przedmówca, że kontrole instytucjonalne idą w stronę interpretacji jak powyżej.

  W odpowiedzi na: procedura zarządzania ryzykiem?? #21911
  emus
  Uczestnik

  Tu odpowiedź przynoszą zapisy art.69 ust.1 pkt.3 UFP – to kierownik jednostki odpowiada za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. W mojej ocenie każdy kierownik powinien sam przyjąć rozwiązania, za których, ewentualne, niestosowanie będzie ponosił konsekwencje. I w praktyce jeśli opracowuję procedury dla jednostki podległej, to według zaleceń dyrektora/kierownika jednostki, a nie Wójta/Burmistrza/Starosty.

  W odpowiedzi na: Kto podpisuje plan audytu w Starostwie Powiatowym? #21883
  emus
  Uczestnik

  Przewodniczący zarządu jst – art.276 UFP Dz.U.2009, nr 157, poz.1240 z późn.zm.

  W odpowiedzi na: ŚWIĘTA! #21758
  emus
  Uczestnik

  Dołączam się do przepięknych i mądrych życzeń przedmówców. Fajnie pomyśleć jak byłoby cudownie gdyby się spełniły. Wszystkim tego życzę.

  W odpowiedzi na: zoz_moder #21407
  emus
  Uczestnik

  Szukam Biuletynu Budżetowego 13/2010. Czy któraś z koleżanek jest jego szczęśliwą posiadaczką?

  W odpowiedzi na: INSTRUKCJA KANCELARYJNA #21229
  emus
  Uczestnik

  Ustawa z dnia 12.02.2010 roku o zmianie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych ustaw (Dz.U.2010, nr 40, poz.230) uchyliła z dniem 01.01.2011 roku instrukcję kancelaryjną jak również jednolity rzeczowy wykaz akt wydany na podstawie Ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowy. (Dz.U.2001, nr 142, poz.1592 z późn.zm). Ergo – w sposób jednoznaczny uchylono dotychczasowe przepisy i bez względu na to kiedy nowe rozporządzenie będzie podpisane, dotychczasowa instrukcja i rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu nie obowiązują. Wskazana powyżej ustawa z dnia 12.02.2010 roku upoważniła Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przepis wszedł w życie z dnia 1 stycznia 2011 roku (paragraf 9 projektu)
  Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA od dnia 1 stycznia 2011 roku do powstającej i napływającej do Urzędu dokumentacji należy stosować jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiący załącznik nr 3 do projektu zarządzenia. Aktualny projekt pod adresem: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19260.

  W odpowiedzi na: zoz_moder #21215
  emus
  Uczestnik

  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1273

  Pod linkiem są rekomendacje konkretnie skierowane na postępowania ogłaszane na dostawę komputerów. Swego czasu wiele energii straciłam składając raport z nieprawidłowościami naruszającymi art.23 ust.2 Dyrektywy 2004/18/WE. Gdybym miała te rekomendacje byłoby łatwiej, a na pewno dłużej bym żyła …

  W odpowiedzi na: Świątecznie:) #21208
  emus
  Uczestnik

  Dołączam się: dużo prezentów i zasłużonego wypoczynku w gronie ludzi, których kochacie.

  W odpowiedzi na: cykl audytu #21190
  emus
  Uczestnik

  Dziękuję Wika. W natłoku końcówki roku nie zwróciłabym uwagi, a mi te informacje się przydadzą.

  W odpowiedzi na: Brak podstaw do wystawienia faktury #21013
  emus
  Uczestnik

  Jak ewidencjonuję, ponieważ nie znam innej możliwości. Zakładam, że wykonawca jest najrzetelniejszym podatnikiem w Polsce i stosuje się do podstawy prawnej jak powyżej. Konsekwencją takiego działania będzie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego i VAT-u w następnym miesiącu po wystawieniu faktury. Ale czy to nasz problem – my faktury nie zapłacimy, bo nie możemy. Moje doświadczenie jest takie – to ich interpretacja czy „wykonanie usługi” nastąpiło. Wg. mnie i Ciebie NIE, więc im szybciej przystąpią do naprawy tym lepiej. U nas fakturę „zatrzyma” kontrola merytoryczna. Kto u Was ma jej dokonać niech sporządzi notatkę, że do dnia usunięcia usterek nie podpisze, bo bardzo lubi swoją pracę …!

  W odpowiedzi na: Brak podstaw do wystawienia faktury #21009
  emus
  Uczestnik

  Podstawa do merytorycznego rozważenia sytuacji to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, które w par 9 pkt 1 stanowi:”fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12″. Wg. tego co napisałaś usługi nie wykonano, więc do dnia usunięcia usterek (wskazanego w protokole odbioru?) mogą zapomnieć o forsie.Jestem przeciwnikiem odsyłania faktur – księguje na zobowiązania, przekazuję do kontroli merytorycznej, której nie można dokonać (usterki). Kiedy usuną usterki – stempel kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i zatwierdzam do wypłaty. Może pojawić się kwestia kar. Wówczas występujemy do tej Firmy o fakturę korygującą (dołączając niepodważalne wyjaśnienia dlaczego dostaną mniej kasy) i przecinamy wstęgę na otwarciu.

  W odpowiedzi na: Dobór próby #21008
  emus
  Uczestnik

  Zakładałam, że na stronie http://www.nik.gov.pl sprawdzałeś, ja dziś również i nie ma. Ja 5 lat temu ściągnęłam z tego adresu. Bardzo tą pozycję polecam, sama często wykorzystując (choć fragmenty znam na pamięć). Mam w wersji elektronicznej i wydrukowane kilka razy, żeby wszędzie mieć pod ręką. Niestety nie wiem jak Tobie przekazać?

  W odpowiedzi na: zoz_moder #20837
  emus
  Uczestnik

  Sierpniowe Podatki i Rachunkowość mają przydatny artykuł „Definicja środka trwałego w prawie podatkowym i bilansowym”. Polecam http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/biuletyn/79/podatki-na-co-dzien/definicja-srodka-trwalego-w-prawie-podatkowym-i-bilansowym.html

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 139)